SCBA RN-FR-BIBO

 

Thêm 3 phút khí thở là cực kỳ quan trọng khi làm việc trong điều kiện khó khăn

RN FR được trang bị công nghệ AIS với 6 ưu điểm:

—–֍ Không hao hụt khí thở

—–֍ Bộ phận cảnh báo được bao kín

—–֍ Tính năng tự kiểm tra

—–֍ Nghe âm thanh cảnh báo trong mọi điều kiện

—–֍ Cảnh báo từ xa

—–֍ Cảnh báo cho người sử dụng thứ 2

error: Content is protected !!