֍ Công ty TNHH Thương mại Trần Vũ (Trần Vũ) bắt đầu cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam từ năm 1985.

 

֍ Lĩnh vực hoạt động:

———-⁕ Phòng cháy chữa cháy

———-⁕ Cứu nạn cứu hộ

———-⁕ An ninh

———-⁕ An toàn

———-⁕ Công nghiệp

 

֍ Phạm vi hoạt động lĩnh vực phòng cháy chữa cháy theo giấy phép kinh doanh có điều kiện:

———-⁕ Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

———-⁕ Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy và chữa cháy

———-⁕ Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

———-⁕ Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

———-⁕ Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

———-⁕ Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 

֍ Trần Vũ là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho các tập đoàn/ nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

 

֍ Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động, Trần Vũ luôn mang lại giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.