Quần áo chống hóa chất JetGuard

Bộ quần áo sử dụng vật liệu chống tĩnh điện. Phù hợp sử dụng để kiểm soát dịch hại, can thiệp khẩn cấp sau tai nạn hóa chất, hóa dầu,…

error: Content is protected !!