Bộ quần áo chống hóa chất OneSuit

Bộ quần áo sử dụng cho mục đích ứng phó khẩn cấp các sự cố về hóa chất. Nó có khả năng chống chịu cao với nhiều loại hơi, chất lỏng, khí sol,..

error: Content is protected !!