Bình xe đẩy Foam AFFF 6%

Loại đám cháy: A&B

Tiêu chuẩn: EN 1866-1 – MED 96/98/CE

Chất liệu bình: bằng thép

Danh mục:
error: Content is protected !!