Bình Foam AFFF 1%

Loại đám cháy: A&B

Chất liệu bình: bằng thép

Danh mục:
error: Content is protected !!