Bình ABC

Loại đám cháy: A & B & C

chất liệu bình: Bằng thép

Danh mục:
error: Content is protected !!