Đầu báo nhiệt cố định FDLU019-D-X

Đặc điểm

Thiết kế thân thấp

Cảm biến nhiệt từ 57oC ÷ 85oC (135oF ÷ 185oF)

Đầu báo Analog

Nhiệt độ môi trường từ 0oC ÷ 66oC (32oF ÷ 150oF)

Cài đặt địa chỉ đơn giản và chính xác mà không cần công tắc cơ khí

Đèn LED tầm nhìn 360o

 

error: Content is protected !!