Bơm xăng Tohatsu

 
Bơm xăng CET

 
Bơm dầu CET

 


 
 
Bơm foam khênh tayBơm foam 35 CFM - Gas
Bơm foam 35 CFM - DieselBơm foam 60 CFM Gas
Bơm foam 60 CFM - DieselBơm foam Optimum 60 CFM - Diesel
Bơm foam 150 CFM - Diesel


 
 
Bơm nổi 6HP


 
 
Bơm turboBơm kéo


 
 
Cụm bơm tiêu chuẩn EN 12845Cụm bơm tiêu chuẩn NFPA20
Bơm JockeyBơm chữa cháy động cơ điện