Foam AFROS PA 3%-6%


Loại foam

Protein

Loại đám cháy

A và B

Tỷ lệ cô đặc

3% cho đám cháy hydrocarbon;

6% cho dung môi phân cực

Độ nở

6 ÷ 10 lần

Phối trộn được với

Nước ngọt, nước mặn, nước lợ

Thời gian rút nước

25% trong 5÷7 phút

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

20/25/200/1000 kg

Xuất xứ

CHLB Đức