Blue Foam 3x3


Loại đám cháy

A và B

Đặc điểm

BlueFoam 3x3 là loại foam có tính năng cao nhất sử dụng cho tất cả các chất lỏng dễ cháy bao gồm cả alcohol

Tỷ lệ cô đặc

3% cho đám cháy hydrocacbon

3% cho đám cháy dung môi phân cực

Phối trộn được với

Nước ngọt, nước mặn, nước lợ

Độ nở thấp

> 5

Độ nở trung bình

> 50

Thời gian phân hủy hữu cơ

90% trong 28 ngày

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

20/25/200/1000 kg

Tiêu chuẩn

EN1568-1; EN 1568-3 và EN 1568-4;

Oil Industry: Lastfire certificate

Xuất xứ

CHLB Đức