Foam AFFF ARC 3x6


Loại đám cháy

A và B

Chống Alcohol

Tỷ lệ cô đặc

3% cho đám cháy hydrocacbon

6% cho đám cháy dung môi phân cực

Phối trộn được với

Nước ngọt, nước mặn, nước lợ

Phối trộn với bột khô

Được

Độ nở foam

> 6

Thời gian phân hủy hữu cơ

90% trong 28 ngày

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

20/25/200/1000 kg

Tiêu chuẩn

EN 1568-3; EN 1568-4

Xuất xứ

CHLB Đức