Foam AFROS P 3%


Loại foam

Protein

Loại đám cháy

A và B

Tỷ lệ cô đặc

3%

Độ nở

6 ÷ 8.5 lần

Phối trộn được với

Nước ngọt, nước mặn, nước lợ

Thời gian rút nước

25% trong 5÷7 phút

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

20/25/200/1000 kg

Xuất xứ

CHLB Đức