Bột BC Royal


Loại đám cháy

B, C

Thành phần Halogen

Không

Độ ẩm

< 0.25%

Nhiệt độ sử dụng

-450C ÷ +800C

Nhiệt độ bảo quản

-450C ÷ +800C

Vón cục

Không

Tính ăn mòn

Không

Phối trộn với foam

Được. Không phối trộn với hợp chất có gốc Phosphat

Màu

Trắng

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thời hạn sử dụng

15 năm

Bao bì

6 / 9 / 12 / 25 / 1000 kg

Xuất xứ

CHLB Đức