Bột ABC 90%


Loại đám cháy

A, B, C và E

Tỷ lệ MAP

90%

Độ ẩm

< 0.25%

Nhiệt độ sử dụng

-600C ÷ +600C

Nhiệt độ bảo quản

-600C ÷ +800C

Khả năng vón cục

Không

Tính ăn mòn

Không

Phối trộn với foam

Được

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

25 kg

Tiêu chuẩn

EN 3-6

Xuất xứ

CHLB Đức