Foam AFFF 3% eco


Loại đám cháy

A và B

Tỷ lệ cô đặc

3%

Phối trộn được với

Nước ngọt, nước mặn, nước lợ

Phối trộn với bột khô

Được

Độ nở foam

> 8

Thời gian phân hủy hữu cơ

90% trong 28 ngày

Tác động sức khỏe, môi trường

Không

Thùng chứa

20/25/200/1000 kg

Tiêu chuẩn

EN 1568-3

Xuất xứ

CHLB Đức