Vải Silica chịu nhiệt


Chất liệu

Vải chịu nhiệt 96% Amorphous Silica

Trọng lượng

18 oz hoặc 36 oz

Tính năng chịu nhiệt

16500C, chống nước và có độ bền cao

Viền xung quanh

Bằng sợi Kevlar, có lỗ bằng Đồng

Kích cỡ

Theo yêu cầu

Ứng dụng

Bức xạ nhiệt cao

Kim loại nóng chảy bắn toé

Che hàn

Bảo vệ đông đá

Cách hơi nóng

Vải dập cháy

Giảm áp lực

Tấm phủ để tháo mặt bích

Vải bảo vệ vòi, ống

Đệm