Vải chịu nhiệt độ cao 23 oz


Chất liệu

Vải chịu nhiệt 23 oz.

Tính năng chịu nhiệt

3430C, có tính năng chống ăn mòn và độ bền cao

Viền xung quanh

Bằng sợi Kevlar, có lỗ bằng Đồng

Kích cỡ

Theo yêu cầu

Ứng dụng

Bức xạ nhiệt cao

Kim loại nóng chảy bắn toé

Che hàn

Bảo vệ đông đá

Cách hơi nóng

Vải dập cháy

Giảm áp lực

Tấm phủ để tháo mặt bích

Vải bảo vệ vòi, ống

Đệm