Vải Nhôm chịu nhiệt


Chất liệu

100% vải sợi thủy tinh ghép với sợi Nhôm 0.003cm

Tính năng chịu nhiệt

3430C

Viền xung quanh

Bằng sợi Kevlar

Viền quanh góc và trung tâm

Bằng Đồng

Kích cỡ

Theo yêu cầu

Ứng dụng

Bức xạ nhiệt cao

Kim loại nóng chảy bắn toé

Che hàn

Bảo vệ đông đá

Cách hơi nóng

Vải dập cháy

Giảm áp lực

Tấm phủ để tháo mặt bích

Vải bảo vệ vòi, ống

Đệm