Vải chịu nhiệt độ cao 16 oz


Tính năng

Chống nước, lửa và mốc

Viền xung quanh

Bằng sợi Kevlar

Kích cỡ

Theo yêu cầu

Ứng dụng

Bức xạ nhiệt cao

Kim loại nóng chảy bắn toé

Che hàn

Bảo vệ đông đá

Cách hơi nóng

Vải dập cháy

Giảm áp lực

Tấm phủ để tháo mặt bích

Vải bảo vệ vòi, ống

Đệm