Dụng cụ chêm, đẩy


Quy cách

11560

11250

1835

11600

11100P

1800

Áp suất làm việc (bar)

630 - 720

630 - 720

630 - 720

630 - 720

630 - 720

630 - 720

Lực banh

224 kN

224 kN

224 kN

115 kN

135 kN

90 kN

Lực kéo

-

-

-

-

33 kN

33 kN

Chiều dài mở

1560 mm

1250 mm

835 mm

1600 mm

1100 mm

800 mm

Chiều dài thu lại

675 mm

552 mm

405 mm

915 mm

666 mm

518 mm

Kích thước (RxC mm)

110 x 200

110 x 200

110 x 200

85 x 180

85 x 170

85 x 175

Bảo vệ quá áp

Dây áp suất cao

Trọng lượng

20.1 kg

16.9 kg

13.8

21 kg

15.8 kg

10.4 kg