Thiết bị kiểm tra mặt nạ


Tính năng

Kiểm tra các loại mặt nạ theo quy định của tiêu chuẩn

Châu Âu EN136

Kết nối với máy tính

Có hoặc sử dụng độc lập

Chế độ kiểm tra

Kiểm tra độ chặt của mặt nạ

Kiểm tra áp lực mở của van xả

Độ cân bằng áp lực trung bình của bộ giảm áp

Xuất xứ

Pháp