Bình bột xe đẩy 125/150 lb


Quy cách

BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY

Model

488

489

490

Chất dập lửa

ABC

Regular

Purple K

Tiêu chuẩn UL

40A:240B:C

240B:C

320B:C

Trọng lượng (lbs/kg)

125 / 56.7

150 / 68

125 / 56.7

Tổng trọng lượng (lbs/kg)

344 / 155.95

369 / 167.28

344 / 155.95

Thời gian xả (giây)

48

48

48

Khoảng cách xả (m)

9.1 – 12.2

9.1 – 12.2

9.1 – 12.2

Nhiệt độ làm việc (OC)

-54 ÷+49

-54 ÷+49

-54 ÷+49

Chiều dài ống xả (m)

15.2

15.2

15.2

Đường kính ống xả (in/cm)

1.90

1.90

1.90

Bánh xe (cm)

40.64x10.16

40.64x10.16

40.64x10.16

Chiều cao (inch)

53.5

53.5

53.5

Chiều ngang (inch)

28

28

28

Đường kính (inch)

40

40

40

Tiêu chuẩn Coast Guard

Đạt

Đạt

Đạt