Bình bột xe đẩy nạp khí Nitơ


Quy cách

BÌNH CHỮA CHÁY NẠP KHÍ NITROGEN

Model

450

451

452

Chất dập lửa

ABC

Regular

Purple K

Tiêu chuẩn UL

40A:240B:C

240B:C

320B:C

Trọng lượng (lbs/kg)

125 / 57

150 / 68

125 / 57

Tổng trọng lượng (lbs/kg)

335 / 152

360 / 163

335 / 152

Thời gian xả (giây)

52

60

53

Khoảng cách xả (ft)

30 - 40

30 - 40

30 - 40

Bình khí Nitrogen (lít)

651

651

651

Nhiệt độ làm việc (OC)

-540 ÷ +490

-540 ÷ +490

-540 ÷ +490

Chiều dài ống xả (m)

15.24

15.24

15.24

Đường kính ống xả (in/cm)

0.75 / 1.9

0.75 / 1.9

0.75 / 1.9

Bánh xe (cm)

40.64 x 10.16

40.64 x 10.16

40.64 x 10.16

Chiều cao (inch)

45

45

45

Chiều ngang (inch)

24

24

24

Đường kính (inch)

36

36

36

Tiêu chuẩn Coast Guard

Đạt

Đạt

Đạt