Vòi Jakob Eschbach - X2000


Vòi chữa cháy loại nhẹ
Vòi chữa cháy phục vụ cho nhiều hoạt động khác nhau. Lớp ngoài được dệt bằng chất liệu 100% sợi tổng hợp có độ bền cao và lớp trong bằng chất liệu PU-film
 
Đường kính Inch (mm)
 
Trọng lượng
 g/m
Áp suất bể
bar
Áp suất làm việc
bar
Áp suất thử
bar
1” (25)
90
50
17
30
1 ¼” (32)
122
50
17
30
1 ½ ” (38)
143
50
17
30
1 ¾ ” (45)
164
50
17
30
2” (52)
184
50
17
30
2 ½ ” (65)
257
50
17
30
2 ¾ ” (70)
267
50
17
30
3” (75)
319
50
17
30
3 ½ “ (90)
353
35
12
20
4” (102)
433
35
12
20
4-1/3” (110)
579
35
12
20
5” (125)
695
30
10
15
6” (150)
770
30
10
15
 
JAKOB ESCHBACH KHÔNG SẢN XUẤT VÒI CHỮA CHÁY LOẠI 2