Khớp nối Nga


Chất liệu

Đường kính

mm

Kiểu

Nhôm / Đồng

50 / 52

Gost

 

70 / 65

Gost

 

80 / 75

Gost

 

100 / 101

Gost

 

125 / 125

Gost

 

150-DS / 150

Gost

Đồng

50 / 38

Rotta

 

50 / 52

Rotta

 

70 / 38

Rotta

 

70 / 52

Rotta

 

70 / 65

Rotta