Khớp chuyển đổi kiểu Nga


Chất liệu

Đường kính

mm

Nhôm

70 - 50

 

80 - 50

 

80 - 70

 

100 - 70