Khớp chuyển đổi BS336


Chất liệu

Đường kính

inch

Nhôm / Đồng

1 ½  female / 2 ½ male

 

2 ½ female / 1 ½ male

 

2 ½ female / 2 ½ male

 

2 ½ female / 2 ½ female

 

2 ½ male / 2 ½ male

 

4 BSRT female / 2 ½ male