Ba chạc kiểu Nga


Chất liệu

Đường kính

đầu vào

mm

Đường kính

đầu ra

mm

Nhôm / Đồng

1 x 65

2 x 52 & 1 x 65

 

1 x 75

2 x 52 & 1 x 65