Khớp nối Pháp


Chất liệu

Đường kính

mm

Kiểu

Nhôm

40 / 38

DSP

 

40 / 45

DSP

 

65 / 70

DSP

 

100 / 110

DSP

Nhôm / Đồng

40 / 45

Guillemin

 

50 / 51

Guillemin

 

50 / 55

Guillemin

 

65 / 65

Guillemin

 

65 / 70

Guillemin

 

80 / 75

Guillemin

 

80 / 90

Guillemin

 

100 / 100

Guillemin

 

100 / 110

Guillemin

 

150 / 150

Guillemin