Khớp nối NFPA


Chất liệu

Đường kính

inch

Ren NH

inch

Nhôm / Đồng

1 ½ / 1 ½

1 ½

 

1 ½ / 2

1 ½

 

2 ½ / 1 ½  

2 ½

 

2 ½ / 2 ½

2 ½

 

2 ½ / 3

2 ½

 

4 / 4

4

 

4 / 4 ½

4 ½

 

5 / 5

5