Khớp nối BS336


Chất liệu

Đường kính

inch

Nhôm / Đồng

1 ½ / 1 ½

 

2 ½ / 1 ½

 

2 ½ / 1 ¾

 

2 ½ / 2

 

2 ½ / 2 ½

 

2 ½ / 2 ¾