Lăng phun bột


Đầu vào

Đường kính phun

(mm)

Lưu lượng

 

(kg/giây)

Tầm phun tại 7 bar

(m)

Trọng lượng

 

(kg)

G1

14

1.2

15

2.3

G1

25

4.5

28

2.3