Lăng ống kiểu Nga


Đặc điểm
Có thể chọn chế độ phun (thẳng/sương) từ vị trí đóng
Đơn giản, cấu trúc chắc chắn, không bị bám bẩn
Góc phun tia
150 (CM)
200 (BM)
Xuất xứ
CHLB Đức
 
 

Loại

Đường kính đầu vào

 

 

 

(mm)

Đường kính đầu phun

x

đường kính lỗ phun

(mm)

Lưu lượng

 

 

 

 

(lít/phút)

Áp suất

 

 

 

 

(bar)

Khoảng cách xịt

 

Phun thẳng

 

(m)

Phun 
tia

 

(m)

CM

50

12 x 9

120

5

24

10

CM

65

16 x 12

215

5

26

11

BM

65

22 x 16

380

5

29

13

BM

70

22 x 16

380

5

29

13

BM

70

22 x 19

715

5

34

14