Bơm dòng


Đặc điểm

Bơm hút nước từ hầm nước, vận chuyển nước tại các vị trí không thuận lợi. Buồng bơm có thể điều chỉnh được để đặt đều hút, đầu xả với vị trí thuận lợi

Van 01 chiều

02

Mực nước thấp nhất có thể hút

25 mm

Áp suất nước thấp nhất

3 bar

Kiểu khớp nối

Storz / BS336 / NFPA

Đường kính đầu vào

65mm

Đường kính đầu ra

65mm

Xuất xứ

CHLB Đức