Bơm turbo


Đặc điểm

Bơm nước vận hành, được sử dụng bơm nước ra hoặc bơm mồi

Cấu trúc

Buồng bơm và tua-bin

Mực nước thấp nhất có thể hút

25 mm

Áp suất nước thấp nhất

3 bar

Kiểu khớp nối

Storz / BS336 / NFPA

Đường kính đầu vào

2 x 65mm

Đường kính đầu ra

65mm

Xuất xứ

CHLB Đức