BẢO TRÌ
Dịch vụ bảo trì, nạp bình khí thở  Last update: 11-09-2011

Công ty TNHH Thương Mại Trần Vũ cung cấp dịch vụ bảo trì, nạp khí cho các thiết bị thở (SCBA, EEBD,…):

-       Thiết bị thở an toàn cá nhân Sperian

-       Thiết bị thở an toàn cá nhân Spasciani

-       Các thiết bị thở an toàn cá nhân của các nhà sản xuất khác (Draeger, Scott,…)