HỖ TRỢ TƯ VẤN THIẾT KẾ
Công ty TNHH Thương Mại Trần Vũ hỗ trợ công tác tư vấn, thiết kế  Last update: 11-09-2011

Công ty TNHH Thương Mại Trần Vũ hỗ trợ công tác tư vấn, thiết kế các hệ thống:

-       Hệ thống báo cháy tự động

-       Hệ thống chữa cháy tự động FM200

-       Hệ thống chữa cháy công nghiệp

-       Hệ thống chữa cháy nhà bếp tại nhà máy, nhà hàng, khách sạn

-       Hệ thống chữa cháy xe bus