CHỐNG HÀNG GIẢ
Cách phân biệt vòi chữa cháy Jakob chính hãng và hàng giả/hàng nhái  Last update: 06-04-2011