HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Công ty TNHH TM Trần Vũ triển khai trạm bảo trì bình chữa cháy Amerex  Last update: 11-09-2011

Công ty TNHH TM Trần Vũ triển khai trạm bảo trì bình chữa cháy Amerex

Công ty TNHH TM Trần Vũ và Công ty Lam Sơn ký kết thoả thuận triển khai trạm bảo trì bình chữa cháy Amerex tại Vũng Tàu. Đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng phục vụ khách hàng sử dụng bình chữa cháy Amerex tại khu vực Bà Rịa -Vũng Tàu.